Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy z.s.

Jsme společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region, a to metodou LEADER.

ikona-region

Rozvoj regionu

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

ikona-eu

Dotace z EU

Nejen informace k možnostem dotační podpory pro rozjezd malých i větších projektů najdete na webu MAS F-B.