Výzva na podporu sociálních služeb

Dne 24.9.2019 byla spuštěna výzva č. 4 z operačního programu zaměstnanost věnující se podpoře sociálních služeb. Výzva bude ukončena 25.10. ve 12.00. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty v souhrnné částce 9 mil. Kč. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/vyzva-z-operacniho-programu-zamestnanost-socialni-sluzby/ nebo na semináři, který se bude konat dne 7.10.2019 a na který je nutno se přihlásit.

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy vybrala 21 projektů, kterým bude poskytnuto přes 8 milionů korun z dotací EU

Od 25. února do 29. března letošního roku probíhal příjem žádostí v rámci druhé výzvy MAS v Programu rozvoje venkova. V sedmi oblastech, které byly v rámci výzvy vyhlášeny, bylo přijato celkem 31 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace přes 10 mil. Kč. Z původních 31 žádostí jak zemědělců, zpracovatelů potravin, tak i nezemědělských podnikatelů navrhla MAS 21 projektových záměrů k podpoře v celkové hodnotě přes 8 mil. Kč. Momentálně u některých projektů probíhají výběrové řízení, samotná realizace proběhne u většiny projektů v roce 2020. Můžeme se tak těšit například na novou lesní stezku ve Frýdlantu nad Ostravicí, na naučnou včelařskou stezku v Bašce, turistická odpočívadla na Ondřejníku. Nemalé finanční prostředky pomůžou i zemědělcům na pořízení nové zemědělské techniky.

I přes velký zájem o dotace prostřednictvím MAS zůstaly finanční prostředky na 3. výzvu, která bude vyhlášena začátkem roku 2020. Tato výzva bude obsahovat i nové aktivity k podpoře, např. vybavení kluboven, hasičských zbrojnic apod. O více informací se obraťte na kancelář Místní akční skupiny Frýdlantsko Beskydy.

Workshop ke změně strategie v programovém rámci Program rozvoje venkova

V současné chvíli přemýšlíme nad tím jaké aktivity zakomponovat do změny strategie v programovém rámci PRV. Zda podpořit veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, kulturní památky, stezky, muzea, kulturní a spolková zařízení či mateřské a základní školy? Nebo podpořit místní zemědělce? Více informací k workshopu naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Na workshop je nutno se přihlásit nejpozději do 7.6.2019, email: pavliskova@masfb.cz.

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů v roce 2019

V květnu roku 2019 byla aktualizována publikace Národní dotační zdroje, ve které naleznete přehled národních dotačních programů pro města a obce. V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle vyhlašovatele (ministerstva) a podporovaných oblastí naleznete strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace apod. Více informací v přiložené publikaci zde.

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019 z PRV

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019. Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti. Bližší informace o termínech a místech konání zde.

Prezentace ze semináře pro žadatele z Programu rozvoje venkova

Pro zájemce o dotace z Programu rozvoje venkova jsou v sekci výzvy http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/vyzva-prv-c-2/ zveřejněny prezentace z již uskutečněného semináře. Jedna prezentace se týká obecně pravidel a podmínek pro žadatele. Druhá prezentace se věnuje jednotlivým krokům při podání žádosti o dotaci.

Seminář pro žadatele z Programu rozvoje venkova

Druhá výzva z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 6. února 2019. Příjem žádostí bude zahájen 25.2.2019 a ukončen 29.3.2019. Seminář pro žadatele se uskuteční 13.2.2019 od 10.00 v Obřadní síni Obecního úřadu v Čeladné. Více informací k semináři naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Veškeré podklady k výzvě budou od 6.2.2019 zveřejněny v sekci Výzvy. Potenciálním žadatelům doporučujeme se semináře zúčastnit a žádáme o včasné přihlášení do 11.2.2019 emailem pavliskova@masfb.cz nebo telefonicky 731 161 081.

Podporujeme nejenom místní podnikatele, ale i obce a školy

V průběhu roku 2018 bylo pomocí Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy vybráno celkem 8 projektů, díky kterým se zkvalitní výuka žákům základních škol v Janovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, Starých Hamrech a Frýdlantu nad Ostravicí. Některé obce a školy byly opravdu aktivní a mají podpořeny i více projektů. Jedná se zejména o vybavení přírodovědných, jazykových či IT učeben, ale i vybavení cvičné kuchyňky a školní družiny.

Místní akční skupina nepodporovala pouze školy, ale například i obec Metylovice si s pomocí dotací prostřednictvím Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy pořídí techniku pro lesní hospodářství, díky které bude schopna lépe a rychleji zpracovat těžbu lesních porostů napadených kůrovcem.

I v roce 2019 připravujeme výzvy pro obce zaměřené jednak na lesnickou infrastrukturu, výstavbu chodníků a další. Podrobnější harmonogram výzev je uveden na našich webových stránkách.

Dotační možnosti pro místní podnikatele

Prostřednictvím Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy bylo v průběhu roku 2018 podpořeno z dotací 21 projektů v celkové hodnotě cca 24 milionů Kč. Jednalo se o velmi různorodé projekty od zemědělců přes lesnické technologie, podporu místních stolařů, prádelny, pekárny i řeznictví.

Protože nás těší velký zájem ze strany místních podnikatelů, rádi pomůžeme podpořit další zajímavé projekty. V únoru 2019 vyhlásíme novou výzvu a žádosti budeme přijímat v průběhu března. Pokud máte zájem o nákup nové technologie, strojního vybavení či drobného vybavení pro svou podnikatelskou činnost, neváhejte se obrátit na naši kancelář, která sídlí v budově Obecního úřadu Čeladná.