FAQ

…aneb vy se ptáte a my odpovídáme.

Jsme členy MAS F-B z.s., přičemž v naší organizaci došlo nedávno ke změně statutárních orgánů. Jak máme postupovat ve vztahu k MAS?
V případě změny statutárních orgánů v organizaci, která je členem MAS  je nutné o této změně informovat co nejdříve zástupce MAS F-B z.s. a to nejlépe písemně na adresu kanceláře MAS F-B nebo e-mailem (pavliskova@masfb.cz) s dodatečným doručením písemných dokumentů potvrzujících tyto změny.
Kdo a jak se může stát členem MAS F-B z.s.?
Členy spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy tvoří subjekty, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy (subjekty veřejného, soukromého a nestátního neziskového sektoru).
Členem spolku může být pouze fyzická nebo právnická osoba, která má trvalé bydliště, sídlo, místo podnikání, provozovnu (případně jiným prokazatelným způsobem působí) na území působnosti spolku (území působnosti MAS). Žadatel o členství musí vyplnit a zaslat na adresu kanceláře MAS F-B  písemnou žádost o členství. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká přistoupením ke stanovám spolku zájemcem o členství a následným schválením členství výkonnou radou.
Jak ukončit členství MAS F-B z.s.?
Je nám líto,  pokud se rozhodujete odejít. Členství ve spolku je možné ukončit doručením písemného sdělení (výpověď členství) výkonné radě resp. na adresu kanceláře MAS F-B z.s.
 Znamená  členství v MAS F-B z.s. automaticky nárok na získání dotace? 
Samotné členství v MAS F-B z.s. neznamená nárok na získání dotační podpory. Vlastní členství znamená především možnost aktivně se podílet a ovlivňovat rozvoj území Frýdlantsko-Beskydy. Možnost získání dotační podpory v rámci MAS F-B je naopak otevřena všem subjektům-žadatelům, kteří splní podmínky a hodnotící kritéria dané dotační výzvy, kterou bude MAS F-B z.s. vyhlášena.
Kde se dozvím informace o aktuálně vyhlášených výzvách?
Veškeré klíčové informace k jednotlivým výzvám (tj. texty výzev, jednotlivé přílohy), stejně tak i např. informace k souvisejícím seminářům pro žadatele, budou zveřejňovány vždy na webových stránkách MAS F-B z.s. V rámci zvýšení informačního dosahu o vyhlášených výzvách mohu být dále využívány i místní informační zdroje (např. zpravodaj mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy apod.) a také sociální sítě (Facebook), nicméně primárním informačním kanálem zůstávají webové stránky MAS F-B.