Aktuality

Anketní šetření MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit jménem Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy, z.s. za účelem zhodnocení současného stavu možností v našem území a zamyšlení se, co je nejvíce do budoucna potřebné. Vaše informace budou sloužit pro přípravu nové strategie MAS na příští programové období 2021 – 2027, která je podmínkou pro získání finančních prostředků z fondů EU. Rádi bychom Vám poděkovali za vyplnění dotazníku a Vaši ochotu tímto podpořit snahu MAS Frýdlantsko-Beskydy získat prostředky pro rozvoj obcí, neziskových organizací i drobnou podporu podnikání. Obce spadající do území působnosti MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.: Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží, Staré Hamry a Lhotka.

Anketní šetření je prováděno zcela anonymně.

Odkaz na dotazník naleznete zde:

https://forms.gle/cBPxrQj9sgrpabnU8

 

 

V BESKYDECH TO ŽIJE

Na začátku letošního roku byla vyhlášena úplně první výzva na předkládání žádostí o příspěvek z dotačního programu s názvem „V Beskydech to žije – 2020“. Tuto výzvu má na svých bedrech Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy za finančního přispění obcí našeho mikroregionu.

Do výzvy se registrovalo celkem 32 projektů  v celkové hodnotě 308.500,- Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a omezenému rozpočtu jsme bohužel nemohli podpořit všechny projekty. Hodnocení žádostí nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec bylo Místní akční skupinou vybráno k podpoře celkem 19 krásných akcí, které budou pořádat především místní spolky a obyvatelé mikroregionu. Podpořeny budou projekty z téměř všech obcí mikroregionu o celkovém finančním objemu 186.500,- Kč. Jedná se například o akce věnované dětem (Den dětí, drakiáda, turistické aktivity s plněním úkolů), jarmarky a akce zaměřené na setkání místních občanů při příležitosti kácení máje, plackových hodů apod. Některé akce se s největší pravděpodobností nebudou konat v původně plánovaném termínu. Místní akční skupina těmto projektům vyjde vstříc a umožní jim náhradní termín, popř. realizaci v příštím roce.

Ti z Vás, kteří nestihli podat žádost o podporu své akce v rámci programu „V Beskydech to žije – 2020“, nemusí zoufat, protože letos na podzim vyhlásíme další výzvu s možností realizace projektů v roce 2021. Sledujte naše webové stránky www.masfb.cz.

Omezení provozu kanceláře a zrušení semináře Apríl ve znamení VODY aneb BOJ SE SUCHEM

Z důvodu snížení rizika šíření nákazy koronavirem rušíme veškeré osobní konzultace a seminář Apríl ve znamení VODY aneb BOJ SE SUCHEM. Zaměstnanci MAS Vám budou až do odvolání k dispozici pouze prostřednictvím mobilních telefonů či emailové korespondence.

Děkujeme za pochopení.

 

ZRUŠENO – Apríl ve znamení VODY aneb BOJ SE SUCHEM

Není Vám život v obci lhostejný? Trápí Vás sucho? Chtěli byste vědět, jak zadržet vodu ve Vaší krajině, ve Vaší obci? Pak neváhejte a přihlaste se na seminář na téma „Zadržování vody v krajině“, který 1. dubna 2020 od 9:00 hod pořádá Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy v zasedací síni Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.

V posledních letech se sucho a problémy související s nedostatkem vody nevyhýbají ani horským oblastem, tedy ani Moravskoslezským Beskydům. V minulých letech se již několikrát stalo, že bylo takové sucho, že vysychaly dříve opravdu vydatné prameny a studny byly prázdné. Místní museli vodu dovážet ze vzdálených zdrojů a dále s ní šetřit, jak jen to bylo možné. Jsou to situace, na které bychom si neměli zvykat, měli bychom se naučit jim efektivně předcházet a osvojit si, jak s vodou lépe hospodařit. Seminář na téma „Zadržování vody v krajině“ Vám může odpovědět na mnohé Vaše otázky z této oblasti. Seminář je určen pro zástupce veřejné správy, odborné a široké veřejnosti a je pro všechny účastníky zdarma. Registrace nutná do 23.03.2020 na email: malouskova@masfb.cz nebo tel. 736 242 410.

Seminář pro žadatele z Programu rozvoje venkova

V pořadí již třetí výzva z Programu rozvoje venkova by měla být vyhlášena 24. února 2020. Příjem žádostí je naplánován od 24.2.2020 do 29.3.2020. Seminář pro žadatele se uskuteční 27.února 2020 od 14.00 v Obřadní síni Obecního úřadu v Čeladné. Více informací k semináři naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Veškeré podklady k výzvě budou od 24.2.2020 zveřejněny v sekci Výzvy. Potenciálním žadatelům doporučujeme se semináře zúčastnit a žádáme o včasné přihlášení, nejpozději do 25.2.2020, emailem: malouskova@masfb.cz nebo telefonicky 736 242 410.

 

Avízo výzvy č. 3 z Programu rozvoje venkova

(Upozorňujeme, že se jedná se o prozatímní informace.

Termíny se mohou změnit na základě rozhodnutí řídícího orgánu.

Podrobnosti budou zveřejněny v den vyhlášení výzvy).

Předpokládaný harmonogram výzvy:

  • vyhlášení výzvy – 24. únor 2020
  • semináře pro žadatele  – 27. únor 2020 od 14:00 hod.; Obřadní síň – Obecní úřad Čeladná, č.p.1

Na seminář je nutno se dopředu přihlásit do 25.2.2019, 10:00 emailem: malouskova@masfb.cz nebo telefonicky: 736 242 410.

  • příjem Žádostí o dotaci – 24. únor 2020 – 29. březen 2020
  • registrace na RO SZIF  – 22. červen 2020

Seznam vyhlášených fichí a předpokládaná alokace:

  • Fiche č. 21: Investice do zemědělských podniků –  alokace 1.263.180,- Kč
  • Fiche č. 29: Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech – alokace 3.640.175,- Kč

Žádost o dotaci se podává přes vlastní účet v Portálu farmáře.

Výzva a přílohy:

Dokumenty v příloze výzvy doporučujeme nejdříve uložit do PC a poté otevřít.

Fiche_21

Fiche_29

Pravidla_19._2._1

V ROCE 2020 BUDEME OPĚT PODPOROVAT ZEMĚDĚLCE, ALE I OBČANSKOU VYBAVENOST

Co nás čeká v roce 2020? Je toho spousta a o některých dotacích jsme Vás již informovali na konci loňského roku. Nově pro Vás připravujeme další výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena nejenom na zemědělské podnikatele, ale nově i na podporu občanské vybavenosti (veřejná prostranství v obcích, hasiči, mateřské a základní školy a v neposlední řadě kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí o dotace bude probíhat v měsíci únoru. V tomto měsíci bude zorganizován i seminář pro žadatele, abychom Vás s podmínkami výzvy důkladně seznámili. Pro zemědělské projekty máme připraveno 1,3 mil. Kč a pro občanskou vybavenost 3,6 mil. Kč. Pro více informací doporučujeme sledovat naše webové stránky. Potenciální zájemci o dotaci, neváhejte se obrátit na naši kancelář s žádostí o konzultaci již v průběhu měsíce ledna.

V Beskydech to žije – 1. ročník

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v lednu 2020 vyhlásí první výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“. Cílem programu je podpořit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Alokace výzvy je 150.000 Kč, minimální výše příspěvku je 5.000 Kč, maximální výše příspěvku 10.000 Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020.

Veškeré podklady k výzvě naleznete zde: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/1-vyzva-v-beskydech-to-zije/

Frogs, Athletes, Football, Tennis, Golf, Funny, Cute