Aktuality

Výkonná rada rozhodla o podpoře prvních projektů k financování

Po zdlouhavém procesu schvalování naší strategie se nám konečně na podzim roku 2017 podařilo vyhlásit první výzvy z IROP a k dnešnímu dni již sklízíme ovoce v podobě čtyř projektů doporučených k financování. Jedná se o projekty základních škol, které budou nadále předány zprostředkujícímu subjektu k závěrečnému ověření způsobilosti. Více informací o výzvě a vybraných projektech naleznete zde.

Pevně věříme, že se brzy dočkáme odezvy a školy budou tak moci co nejdříve své projekty realizovat.

 

OP VVV – Kalkulačka indikátorů ZoR k šablonám pro ZŠ a MŠ I

Informujeme, že na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny doplněné Kalkulačky indikátorů ZoR k výpočtu krácení šablony. Pokud školy nevyužijí možnost nahrazení šablony, ve které by byla vykázána OČR od 1. dne nebo PN (pracovní neschopnost) od 15. dne nebo nezajistí zástup za chybějícího pracovníka na dny čerpané OČR či PN, potom mají možnost vykázat sníženou šablonu – a to ve zprávách o realizaci od ledna 2018.

Informace je zveřejněna zde:

Výzva 22 a 23: Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Výzva 35 a 42: Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol

Seminář pro žadatele z PRV

Dne 18.12.2017 vyhlašujeme 1. výzvu z PRV. Projekty můžete předkládat od 15.1.až do 26.2.2018.  Více informací naleznete v den vyhlášení výzvy na našich webových stránkách v sekci výzvy. K vyhlášené výzvě připravujeme seminář pro žadatele, který se uskuteční 9.1.2018 v 9.00 v obřadní síni Obecního úřadu Čeladná. Na seminář je nutno se dopředu přihlásit. Informace o programu a podmínkách přihlášení naleznete v sekci Akce a semináře.

Seminář pro žadatele z OPZ

Dne 18.12.2017 vyhlašujeme 1. výzvu z OPZ na oblast sociálního podnikání. Projekty můžete předkládat až do 15.2.2018.  Více informací naleznete v den vyhlášení výzvy na našich webových stránkách v sekci výzvy. K vyhlášené výzvě připravujeme seminář pro žadatele, který se uskuteční 10.1. 2018 v 13.00 v obřadní síni Obecního úřadu Čeladná. Na seminář je nutno se dopředu přihlásit. Semináře se zúčstní i odborníci na sociální podnikání z MPSV. Informace o programu a podmínkách přihlášení naleznete v sekci Akce a semináře.

Již za chvíli výzva pro zemědělce, drobné podnikatele a vlastníky lesů

Pozitivní zpráva pro všechny drobné podnikatele, zemědělce a vlastníky lesů. Již 1.12.2017 plánujeme vyhlásit výzvu z Programu rozvoje venkova, příjem žádostí očekáváme v období 11.12.2017-8.1.2018. Seminář pro žadatele bude realizován do týdne od vyhlášení výzvy. Sledujte naše webové stránky a objednejte si u nás konzultační schůzky k vašim projektům.

Soutěž „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“

Soutěž probíhá od 13. 9. 2017 do 8. 11. 2017. Nakreslené obrázky a napsané příběhy mohou děti/žáci zasílat na emailovou adresu soutezopvvv@msmt.cz nebo poštou na adresu Oddělení publicity, Petr Janoušek, Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Více informací naleznete na tomto odkaze: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/tiskova-zprava-zaci-materskych-a-zakladnich-skol-mohou.

Informace k soutěži s názvem „NAMALUJ SVOJI UČITELKU NEBO UČITELE“ a „JAK POMOHLY PENÍZE Z EU NAŠÍ ŠKOLE“ jsou zveřejněny i na FB OP VVV.