Aktuality

V ROCE 2020 BUDEME OPĚT PODPOROVAT ZEMĚDĚLCE, ALE I OBČANSKOU VYBAVENOST

Co nás čeká v roce 2020? Je toho spousta a o některých dotacích jsme Vás již informovali na konci loňského roku. Nově pro Vás připravujeme další výzvu v rámci Programu rozvoje venkova, která bude zaměřena nejenom na zemědělské podnikatele, ale nově i na podporu občanské vybavenosti (veřejná prostranství v obcích, hasiči, mateřské a základní školy a v neposlední řadě kulturní a spolková zařízení včetně knihoven). Příjem žádostí o dotace bude probíhat v měsíci únoru. V tomto měsíci bude zorganizován i seminář pro žadatele, abychom Vás s podmínkami výzvy důkladně seznámili. Pro zemědělské projekty máme připraveno 1,3 mil. Kč a pro občanskou vybavenost 3,6 mil. Kč. Pro více informací doporučujeme sledovat naše webové stránky. Potenciální zájemci o dotaci, neváhejte se obrátit na naši kancelář s žádostí o konzultaci již v průběhu měsíce ledna.

V Beskydech to žije – 1. ročník

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy, z.s. v lednu 2020 vyhlásí první výzvu na podporu mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije“. Cílem programu je podpořit společenský život v obcích, posílit vzájemnou spolupráci obyvatel v regionu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví, zachovat a obnovit tradice a podpořit regionální produkci.

Alokace výzvy je 150.000 Kč, minimální výše příspěvku je 5.000 Kč, maximální výše příspěvku 10.000 Kč.

Příjem žádostí bude probíhat od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020.

Veškeré podklady k výzvě naleznete zde: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/1-vyzva-v-beskydech-to-zije/

Frogs, Athletes, Football, Tennis, Golf, Funny, Cute

Jaké projekty jsme podpořili a kde se tyto projekty realizují?

Odpověď na tuto otázku naleznete v nově vytvořené mapě podpořených projektů, která se nachází zde. Z mapy lze vyčíst jaké projekty naše místní akční skupina podpořila, z kterého programu byly projekty financovány, kdo je žadatelem a především na území které obce se projekty realizují.

Zároveň pro Vás pravidelně aktualizujeme stručnou prezentaci zrealizovaných projektů, kterou naleznete zde.

 

Výzva na podporu sociálních služeb

Dne 24.9.2019 byla spuštěna výzva č. 4 z operačního programu zaměstnanost věnující se podpoře sociálních služeb. Výzva bude ukončena 25.10. ve 12.00. V rámci této výzvy mohou být podpořeny projekty v souhrnné částce 9 mil. Kč. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/vyzva-z-operacniho-programu-zamestnanost-socialni-sluzby/ nebo na semináři, který se bude konat dne 7.10.2019 a na který je nutno se přihlásit.

Místní akční skupina Frýdlantsko – Beskydy vybrala 21 projektů, kterým bude poskytnuto přes 8 milionů korun z dotací EU

Od 25. února do 29. března letošního roku probíhal příjem žádostí v rámci druhé výzvy MAS v Programu rozvoje venkova. V sedmi oblastech, které byly v rámci výzvy vyhlášeny, bylo přijato celkem 31 žádostí s celkovou požadovanou výší dotace přes 10 mil. Kč. Z původních 31 žádostí jak zemědělců, zpracovatelů potravin, tak i nezemědělských podnikatelů navrhla MAS 21 projektových záměrů k podpoře v celkové hodnotě přes 8 mil. Kč. Momentálně u některých projektů probíhají výběrové řízení, samotná realizace proběhne u většiny projektů v roce 2020. Můžeme se tak těšit například na novou lesní stezku ve Frýdlantu nad Ostravicí, na naučnou včelařskou stezku v Bašce, turistická odpočívadla na Ondřejníku. Nemalé finanční prostředky pomůžou i zemědělcům na pořízení nové zemědělské techniky.

I přes velký zájem o dotace prostřednictvím MAS zůstaly finanční prostředky na 3. výzvu, která bude vyhlášena začátkem roku 2020. Tato výzva bude obsahovat i nové aktivity k podpoře, např. vybavení kluboven, hasičských zbrojnic apod. O více informací se obraťte na kancelář Místní akční skupiny Frýdlantsko Beskydy.

Workshop ke změně strategie v programovém rámci Program rozvoje venkova

V současné chvíli přemýšlíme nad tím jaké aktivity zakomponovat do změny strategie v programovém rámci PRV. Zda podpořit veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, kulturní památky, stezky, muzea, kulturní a spolková zařízení či mateřské a základní školy? Nebo podpořit místní zemědělce? Více informací k workshopu naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Na workshop je nutno se přihlásit nejpozději do 7.6.2019, email: pavliskova@masfb.cz.

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů v roce 2019

V květnu roku 2019 byla aktualizována publikace Národní dotační zdroje, ve které naleznete přehled národních dotačních programů pro města a obce. V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle vyhlašovatele (ministerstva) a podporovaných oblastí naleznete strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace apod. Více informací v přiložené publikaci zde.

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019 z PRV

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019. Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti. Bližší informace o termínech a místech konání zde.