Aktuality

Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů v roce 2019

V květnu roku 2019 byla aktualizována publikace Národní dotační zdroje, ve které naleznete přehled národních dotačních programů pro města a obce. V kartách jednotlivých dotačních programů seřazených podle vyhlašovatele (ministerstva) a podporovaných oblastí naleznete strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, alokace oprávněných žadatelů, míry dotace apod. Více informací v přiložené publikaci zde.

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019 z PRV

Ministerstvo zemědělství (MZe) a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Vás srdečně zvou v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019. Semináře jsou určeny široké zemědělské veřejnosti a předmětem prezentací budou dotační možnosti v agrárním sektoru se zaměřením na platby v rámci Jednotné žádosti. Bližší informace o termínech a místech konání zde.

Seminář pro žadatele k 3. výzvě z Operačního programu zaměstnanost

Dne 28. 2.2019 byla vyhlášena 3. výzva z Operačního programu zaměstnanost na Podporu a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 28.04.2019.   Seminář pro žadatele se uskuteční 20. 3. 2019 od 9:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Čeladné. Více informací k semináři naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Veškeré podklady k výzvě jsou  zveřejněny v sekci Výzvy. Potenciálním žadatelům doporučujeme se semináře zúčastnit a žádáme o včasné přihlášení do 15.3.2019 emailem na havelkova@masfb.cz nebo telefonicky 739 372 584.

prezentace – seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele z Programu rozvoje venkova

Pro zájemce o dotace z Programu rozvoje venkova jsou v sekci výzvy http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/archiv-vyzev/vyzva-prv-c-2/ zveřejněny prezentace z již uskutečněného semináře. Jedna prezentace se týká obecně pravidel a podmínek pro žadatele. Druhá prezentace se věnuje jednotlivým krokům při podání žádosti o dotaci.

Seminář pro žadatele z Programu rozvoje venkova

Druhá výzva z Programu rozvoje venkova bude vyhlášena 6. února 2019. Příjem žádostí bude zahájen 25.2.2019 a ukončen 29.3.2019. Seminář pro žadatele se uskuteční 13.2.2019 od 10.00 v Obřadní síni Obecního úřadu v Čeladné. Více informací k semináři naleznete na našich webových stránkách v sekci Akce a semináře. Veškeré podklady k výzvě budou od 6.2.2019 zveřejněny v sekci Výzvy. Potenciálním žadatelům doporučujeme se semináře zúčastnit a žádáme o včasné přihlášení do 11.2.2019 emailem pavliskova@masfb.cz nebo telefonicky 731 161 081.

Podporujeme nejenom místní podnikatele, ale i obce a školy

V průběhu roku 2018 bylo pomocí Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy vybráno celkem 8 projektů, díky kterým se zkvalitní výuka žákům základních škol v Janovicích, Kunčicích pod Ondřejníkem, Starých Hamrech a Frýdlantu nad Ostravicí. Některé obce a školy byly opravdu aktivní a mají podpořeny i více projektů. Jedná se zejména o vybavení přírodovědných, jazykových či IT učeben, ale i vybavení cvičné kuchyňky a školní družiny.

Místní akční skupina nepodporovala pouze školy, ale například i obec Metylovice si s pomocí dotací prostřednictvím Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy pořídí techniku pro lesní hospodářství, díky které bude schopna lépe a rychleji zpracovat těžbu lesních porostů napadených kůrovcem.

I v roce 2019 připravujeme výzvy pro obce zaměřené jednak na lesnickou infrastrukturu, výstavbu chodníků a další. Podrobnější harmonogram výzev je uveden na našich webových stránkách.

Dotační možnosti pro místní podnikatele

Prostřednictvím Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy bylo v průběhu roku 2018 podpořeno z dotací 21 projektů v celkové hodnotě cca 24 milionů Kč. Jednalo se o velmi různorodé projekty od zemědělců přes lesnické technologie, podporu místních stolařů, prádelny, pekárny i řeznictví.

Protože nás těší velký zájem ze strany místních podnikatelů, rádi pomůžeme podpořit další zajímavé projekty. V únoru 2019 vyhlásíme novou výzvu a žádosti budeme přijímat v průběhu března. Pokud máte zájem o nákup nové technologie, strojního vybavení či drobného vybavení pro svou podnikatelskou činnost, neváhejte se obrátit na naši kancelář, která sídlí v budově Obecního úřadu Čeladná.

V roce 2019 bude kancelář MAS vyhlašovat 5 výzev

Výkonná rada MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. dne 5.12.2018 na svém 28. zasedání schválila harmonogramy výzev pro rok 2019. Všechny výzvy budou vyhlášeny v první polovině roku. První výzva, týkající se Programu rozvoje venkova, bude vyhlášena v průběhu ledna. V únoru bude vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu na aktivity týkající se sociálního podnikání. V dubnu bude na stejné téma vyhlášena výzva z Operačního programu zaměstnanost. V červnu budou vyhlášeny dvě zbývající výzvy – územní studie a bezpečnost dopravy. Podrobnější harmonogramy výzev naleznete v tomto odkaze: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/plan-vyzev/

V případě zájmu nás kontaktujte pro více informací.

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách http://mseu.mssf.cz

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde.

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde (odkaz: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II)

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj (odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/)