Aktuality

Semináře k plánovaným výzvám – vzdělávání a sociální podnikání

Vážení žadatelé,

v průběhu září plánujeme 3 semináře k plánovaným výzvám na vzdělávání a sociální podnikání. Více informací včetně pozvánky naleznete v sekci „Akce a semináře“. Upozorňuji, že na semináře je nutno se přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás 🙂

Na podzim vyhlašujeme další výzvy

V roce 2017 jsme pro zájemce z našeho území vyhlásili sedm výzev na různorodá témata. Podpořili jsme celkem 29 projektů a některé se již začínají realizovat. Těší nás velký zájem ze strany místních podnikatelů, obcí a jejich příspěvkových organizací a rádi podpoříme další zajímavé projekty.

Letos v září budou vyhlášeny další výzvy věnované školám, volnočasovým aktivitám, sociálnímu podnikání a cyklostezkám. Veškeré informace k výzvám naleznete na našich webových stránkách v sekci výzvy od 10.9.2018. Pokud budete mít o dotace zájem, můžete nás navštívit a konzultovat již v průběhu srpna. Vzhledem k dovoleným si rezervujte termín, kontakty naleznete na www.masfb.cz.

Seminář k veřejným zakázkám z Programu rozvoje venkova

V předešlých dnech jsme ukončili hodnocení projektů, které byly předloženy do naší první výzvy z Programu rozvoje venkova. Místní akční skupinou bylo vybráno 22 projektů doporučených k realizaci. A pro tyto úspěšné žadatele (případně i další zájemce) připravujeme seminář k veřejným zakázkám, který se uskuteční 6.6.2018 v 9.00 v obřadní síni Obecního úřadu Čeladná. Na seminář je nutno se dopředu přihlásit. Informace o programu a podmínkách přihlášení naleznete v sekci Akce a semináře.

Další podpořené projekty z naší MAS

V květnu bylo vybráno dalších 23 projektů, které budou podpořeny z MAS Frýdlantsko – Beskydy. Tyto projekty musí ještě projít kontrolou na Státním zemědělském intervenčním fondu a jeden projde kontrolou na Centru pro regionální rozvoj. Věříme, že tyto kontroly budou bez většího zdržení a my se budeme moci brzy těšit na realizaci zajímavých projektů. A o jaké projekty se jedná? Především o projekty zaměřené na modernizaci farem a modernizaci zemědělské techniky. Dále jsou mezi vybranými i projekty zpracující nábytek a v neposlední řadě projekty zaměřené na lesnickou techniku.

Mezi vybrané projekty také patří projekt na zpracování územních studií pro Město Frýdlant nad Ostravicí. Všem úspěšným žadatelům přejeme pevné nervy v průběhu realizace projektu.

Níže uvádíme Seznam vybraných a nevybraných projektů.

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ZADOSTI V RAMCI 1. VYZVY PRV

VYBRANÉ PROJEKTY IROP

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA FRÝDLANTSKO – BESKYDY PODPOŘILA 4 ŠKOLY V MIKROREGIONU

Od podzimu příštího školního roku se mohou děti těšit na zmodernizované učebny ve čtyřech školách našeho mikroregionu.  Evropské dotace ve výši cca devíti milionů korun budou směřovat do čtyř základních škol.

Kunčicích pod Ondřejníkem se z dotací naší Místní akční skupiny (MAS) zrealizují drobné stavební úpravy a zároveň pořídí vybavení do odborných učeben (jazykové učebny, počítačové učebny, učebny chemie a fyziky, laboratoře a cvičné kuchyňky).

Základní školy v Janovicích a ve Starých Hamrech plánují vybudovat multimediální jazykovou učebnu v takové podobě, aby vyhovovala moderním výukovým metodám jak pro praktickou, tak teoretickou výuku.

Základní škola Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí zrekonstruuje z evropských dotací stávající žákovské kuchyňky. Děti se tak mohou těšit nejen na nové kuchyňské vybavení, ale i moderní kuchyňské spotřebiče. Současně budou vybudovány dvě odborné učebny (učebna cizích jazyků a matematiky).

Všechny vybudované a zmodernizované učebny budou bezbariérové.

„Hlavním cílem MAS Frýdlantsko – Beskydy bylo vybrat projekty, které zvýší kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání. Projekty, které svou realizací potěší nejen učitele, ale převážně děti a jejich rodiče. Doufám, že se nám to podařilo a věříme, že v letošním roce budeme v tomto duchu pokračovat i nadále„ řekla manažerka MAS Frýdlantsko – Beskydy Zuzana Pavlisková.

Termíny plánovaných výzev odloženy

Na duben 2018 jsme plánovali vyhlásit výzvu z IROP na oblast sociální podnikání. Na červen byly naplánovány 3 výzvy týkající se infrastruktury pro vzdělávání.

Veškeré podklady k výzvám byly z naší strany připraveny již v únoru, bohužel jsme doposud nezískali žádné stanovisko ze strany ŘO (MMR). Urgujeme každou chvíli, snažíme se o to, aby byly výzvy vyhlášeny co nejdříve, ale bohužel chyba není na naší straně.

Potenciální žadatele žádáme o strpení. V okamžiku, kdy budeme mít z MMR zpětnou vazbu, ihned zveřejníme konkrétní termíny výzev.