Aktuality

Dotační možnosti pro místní podnikatele

Prostřednictvím Místní akční skupiny Frýdlantsko – Beskydy bylo v průběhu roku 2018 podpořeno z dotací 21 projektů v celkové hodnotě cca 24 milionů Kč. Jednalo se o velmi různorodé projekty od zemědělců přes lesnické technologie, podporu místních stolařů, prádelny, pekárny i řeznictví.

Protože nás těší velký zájem ze strany místních podnikatelů, rádi pomůžeme podpořit další zajímavé projekty. V únoru 2019 vyhlásíme novou výzvu a žádosti budeme přijímat v průběhu března. Pokud máte zájem o nákup nové technologie, strojního vybavení či drobného vybavení pro svou podnikatelskou činnost, neváhejte se obrátit na naši kancelář, která sídlí v budově Obecního úřadu Čeladná.

V roce 2019 bude kancelář MAS vyhlašovat 5 výzev

Výkonná rada MAS Frýdlantsko – Beskydy, z.s. dne 5.12.2018 na svém 28. zasedání schválila harmonogramy výzev pro rok 2019. Všechny výzvy budou vyhlášeny v první polovině roku. První výzva, týkající se Programu rozvoje venkova, bude vyhlášena v průběhu ledna. V únoru bude vyhlášena výzva z Integrovaného regionálního operačního programu na aktivity týkající se sociálního podnikání. V dubnu bude na stejné téma vyhlášena výzva z Operačního programu zaměstnanost. V červnu budou vyhlášeny dvě zbývající výzvy – územní studie a bezpečnost dopravy. Podrobnější harmonogramy výzev naleznete v tomto odkaze: http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/vyzvy-a-dokumentace/plan-vyzev/

V případě zájmu nás kontaktujte pro více informací.

Ušetřete s IROP na zateplování bytových domů až 40 % z výdajů na zateplovací úpravy

Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu (IROP) můžete z evropských peněz získat dotaci na realizaci energeticky úsporných opatření v bytových domech až ve výši 40 % z celkových výdajů na zateplovací úpravy. Podpora je určena pro vlastníky bytových domů, společenství vlastníků a bytová družstva ve všech krajích ČR kromě Prahy.

O podporu lze zažádat předložením projektové žádosti do 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III. Součástí projektové žádosti musí být průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a projektová dokumentace zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., tj. autorizovaným projektantem. Žádost se podává na stránkách http://mseu.mssf.cz

Další důležitou podmínkou je „velikost“ projektu. Lze předložit projekt s celkovými způsobilými výdaji 300 000 Kč až 90 000 000 Kč.

Pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci/zóně, postačí k získání 30% podpory zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Problémem není dřívější zahájení projektu. Žádat o dotace je možné na projekty zahájené od 1. ledna 2014.

Finančních prostředků je zatím dostatek a proto každý, kdo správně vyplní projektovou žádost a dodá všechny náležitosti, může podporu obdržet.

Na jaké úpravy lze podporu získat, si můžete prohlédnout zde.

Veškeré informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III naleznete zde (odkaz: http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-II)

Vaše projektové záměry můžete konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj (odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/)

 

Pozvánka na exkurzi do Rakouska – Zdravá půda a prosperující zemědělství výměna zkušeností v Rakousku

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Lednicko-valtický areál. z.s. Vás zvou na akci “Zdravá půda a prosperující zemědělství výměna zkušeností v Rakousku“, která se bude konat 12.-13.11. 2018 . Cílem dvoudenní zahraniční exkurze je sdílení jiných postupů a typů aktivit dobrého zemědělství, motivovat k novým možnostem uplatnění Programu rozvoje venkova pro rozvoj regionů a aktivizaci lidí venkovských oblastí. Registrace účastníků je možna do 6. 11. 2018, kapacita omezena. Více naleznete v přiložené pozvánce zde.

Semináře k plánovaným výzvám – vzdělávání a sociální podnikání

Vážení žadatelé,

v průběhu září plánujeme 3 semináře k plánovaným výzvám na vzdělávání a sociální podnikání. Více informací včetně pozvánky naleznete v sekci „Akce a semináře“. Upozorňuji, že na semináře je nutno se přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás 🙂

Na podzim vyhlašujeme další výzvy

V roce 2017 jsme pro zájemce z našeho území vyhlásili sedm výzev na různorodá témata. Podpořili jsme celkem 29 projektů a některé se již začínají realizovat. Těší nás velký zájem ze strany místních podnikatelů, obcí a jejich příspěvkových organizací a rádi podpoříme další zajímavé projekty.

Letos v září budou vyhlášeny další výzvy věnované školám, volnočasovým aktivitám, sociálnímu podnikání a cyklostezkám. Veškeré informace k výzvám naleznete na našich webových stránkách v sekci výzvy od 10.9.2018. Pokud budete mít o dotace zájem, můžete nás navštívit a konzultovat již v průběhu srpna. Vzhledem k dovoleným si rezervujte termín, kontakty naleznete na www.masfb.cz.