Aktuality

Seminář k veřejným zakázkám z Programu rozvoje venkova

V předešlých dnech jsme ukončili hodnocení projektů, které byly předloženy do naší první výzvy z Programu rozvoje venkova. Místní akční skupinou bylo vybráno 22 projektů doporučených k realizaci. A pro tyto úspěšné žadatele (případně i další zájemce) připravujeme seminář k veřejným zakázkám, který se uskuteční 6.6.2018 v 9.00 v obřadní síni Obecního úřadu Čeladná. Na seminář je nutno se dopředu přihlásit. Informace o programu a podmínkách přihlášení naleznete v sekci Akce a semináře.

Další podpořené projekty z naší MAS

V květnu bylo vybráno dalších 23 projektů, které budou podpořeny z MAS Frýdlantsko – Beskydy. Tyto projekty musí ještě projít kontrolou na Státním zemědělském intervenčním fondu a jeden projde kontrolou na Centru pro regionální rozvoj. Věříme, že tyto kontroly budou bez většího zdržení a my se budeme moci brzy těšit na realizaci zajímavých projektů. A o jaké projekty se jedná? Především o projekty zaměřené na modernizaci farem a modernizaci zemědělské techniky. Dále jsou mezi vybranými i projekty zpracující nábytek a v neposlední řadě projekty zaměřené na lesnickou techniku.

Mezi vybrané projekty také patří projekt na zpracování územních studií pro Město Frýdlant nad Ostravicí. Všem úspěšným žadatelům přejeme pevné nervy v průběhu realizace projektu.

Níže uvádíme Seznam vybraných a nevybraných projektů.

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ZADOSTI V RAMCI 1. VYZVY PRV

VYBRANÉ PROJEKTY IROP

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA FRÝDLANTSKO – BESKYDY PODPOŘILA 4 ŠKOLY V MIKROREGIONU

Od podzimu příštího školního roku se mohou děti těšit na zmodernizované učebny ve čtyřech školách našeho mikroregionu.  Evropské dotace ve výši cca devíti milionů korun budou směřovat do čtyř základních škol.

Kunčicích pod Ondřejníkem se z dotací naší Místní akční skupiny (MAS) zrealizují drobné stavební úpravy a zároveň pořídí vybavení do odborných učeben (jazykové učebny, počítačové učebny, učebny chemie a fyziky, laboratoře a cvičné kuchyňky).

Základní školy v Janovicích a ve Starých Hamrech plánují vybudovat multimediální jazykovou učebnu v takové podobě, aby vyhovovala moderním výukovým metodám jak pro praktickou, tak teoretickou výuku.

Základní škola Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí zrekonstruuje z evropských dotací stávající žákovské kuchyňky. Děti se tak mohou těšit nejen na nové kuchyňské vybavení, ale i moderní kuchyňské spotřebiče. Současně budou vybudovány dvě odborné učebny (učebna cizích jazyků a matematiky).

Všechny vybudované a zmodernizované učebny budou bezbariérové.

„Hlavním cílem MAS Frýdlantsko – Beskydy bylo vybrat projekty, které zvýší kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání. Projekty, které svou realizací potěší nejen učitele, ale převážně děti a jejich rodiče. Doufám, že se nám to podařilo a věříme, že v letošním roce budeme v tomto duchu pokračovat i nadále„ řekla manažerka MAS Frýdlantsko – Beskydy Zuzana Pavlisková.

Termíny plánovaných výzev odloženy

Na duben 2018 jsme plánovali vyhlásit výzvu z IROP na oblast sociální podnikání. Na červen byly naplánovány 3 výzvy týkající se infrastruktury pro vzdělávání.

Veškeré podklady k výzvám byly z naší strany připraveny již v únoru, bohužel jsme doposud nezískali žádné stanovisko ze strany ŘO (MMR). Urgujeme každou chvíli, snažíme se o to, aby byly výzvy vyhlášeny co nejdříve, ale bohužel chyba není na naší straně.

Potenciální žadatele žádáme o strpení. V okamžiku, kdy budeme mít z MMR zpětnou vazbu, ihned zveřejníme konkrétní termíny výzev.

Výkonná rada rozhodla o podpoře prvních projektů k financování

Po zdlouhavém procesu schvalování naší strategie se nám konečně na podzim roku 2017 podařilo vyhlásit první výzvy z IROP a k dnešnímu dni již sklízíme ovoce v podobě čtyř projektů doporučených k financování. Jedná se o projekty základních škol, které budou nadále předány zprostředkujícímu subjektu k závěrečnému ověření způsobilosti. Více informací o výzvě a vybraných projektech naleznete zde.

Pevně věříme, že se brzy dočkáme odezvy a školy budou tak moci co nejdříve své projekty realizovat.

 

OP VVV – Kalkulačka indikátorů ZoR k šablonám pro ZŠ a MŠ I

Informujeme, že na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny doplněné Kalkulačky indikátorů ZoR k výpočtu krácení šablony. Pokud školy nevyužijí možnost nahrazení šablony, ve které by byla vykázána OČR od 1. dne nebo PN (pracovní neschopnost) od 15. dne nebo nezajistí zástup za chybějícího pracovníka na dny čerpané OČR či PN, potom mají možnost vykázat sníženou šablonu – a to ve zprávách o realizaci od ledna 2018.

Informace je zveřejněna zde:

Výzva 22 a 23: Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-022-a-02-16-023-podpora-skol

Výzva 35 a 42: Aktualizovaná kalkulačka je zveřejněna mezi přílohami ZoR:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-priloh-pro-vyzvy-c-02-16-035-a-02-16-042-podpora-skol