Orgány MAS

Orgány spolku MAS Frýdlantsko-Beskydy tvoří:

  1. Valná hromada (nejvyšší orgán)
  2. Výkonná rada (rozhodovací a statutární orgán)
  3. Výběrová rada (výběrový orgán)
  4. Kontrolní rada (kontrolní orgán)

 

schema-mas-fb

 

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Výkonná rada

Výkonná rada je statutárním, rozhodovacím a výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výkonná rada má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na funkční období 3 let.

Způsob jednání

Spolek zastupuje navenek předseda výkonné rady a jedná jménem spolku ve všech věcech vůči třetím osobám. V případě nepřítomnosti předsedy pak funkci předsedy vykonává místopředseda.

Výběrová rada

Výběrová rada je výběrovým orgánem spolku. Výběrová rada má 9 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu 1 roku.

Kontrolní rada

Kontrolní rada je kontrolním orgánem spolku. Kontrolní rada má 5 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu čtyř let.