Rozvíjené území

MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek a rozkládá se na území obcí Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Celková rozloha území k 31. 12. 2018 činila 33 026 ha. Počet obyvatel MAS Frýdlantsko – Beskydy k 1. 1. 2019 činil 28 801 osob s průměrným věkem 42,6 let.

Rozlohou obce je největší obec Staré Hamry, následují obce Čeladná a Bílá, které mají přes 5 000 ha.

Co do počtu obyvatel je největší Frýdlant nad Ostravicí, který měl na začátku roku 2019 téměř deset tisíci obyvatel. Ostatní obce mají několikanásobně menší počet obyvatel, většinou v rozmezí 500 – 2 000 obyvatel. Pod 500 obyvatel žije pouze v obci Bílá. Hranici 2 000 obyvatel překračují obce Baška, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Ostravice.

 

Mapa územní působnosti

mapa-uzemni-pusobnosti-MAS

Posláním MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s. je podpora kulturního, společenského, sociálního a ekonomického rozvoje regionu na bázi využití místních lidských, přírodních a ekonomických potenciálů a na principu partnerství mezi subjekty veřejného a soukromého sektoru, včetně neziskového.