Značka MAS F-B

Podobně jako v komerčním světě, tak i MAS Frýdlantsko-Beskydsky, z.s. má svou přesně definovanou značku a platí určitá pravidla pro její použití. Tyto pravidla jsou blíže upravena grafickým manuálem. Logo MAS F-B je při dodržení pravidel grafického manuálu možné, podobně jako fotografie ze spolkového života MAS, využít při zpracování mediálních či internetových článků.