Seminář pro žadatele a příjemce-výzva MAS č. 9 z IROP

2 Čvc, 19
IROP

Vážení žadatelé,

zveme vás tímto na seminář pro žadatele k výzvě č. 9  z Integrovaného regionálního operačního programu. Veškeré potřebné informace naleznete v přiložené pozvánce zde

Na seminář je nutno se dopředu přihlásit do 28.6.2019, 12:00 na email: havelkova@masfb.cz