Seminář pro žadatele a příjemce – výzva MAS č. 11 z IROP – Infrastruktura základních škol

12 Lis, 19
IROP

Vážení žadatelé,

zveme vás tímto na seminář pro žadatele k výzvě č. 11  z Integrovaného regionálního operačního programu. Veškeré potřebné informace naleznete v přiložené pozvánce zde

Na seminář je nutno se dopředu přihlásit do 8.11.2019, 12:00 na email: havelkova@masfb.cz