Kontaktní osoba pro média:
Ing. Zuzana Pavlisková
telefon: +420 731 161 081
e-mail: pavliskova@masfb.cz

Informace pro média

Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy, z.s. (zkráceně MAS F-B) je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci). Základním cílem MAS F-B je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech a jedním z nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků v rámci rozvíjeného území Frýdlantsko-Beskydska. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni členové spolku, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv což představuje jeden ze základních principů přístupu LEADER, kterým se MAS F-B řídí. Statutárním, rozhodovacím a výkonným orgánem spolku je Výkonná rada, která má 7 členů volených na funkční období 3 let.

Tiskové zprávy