Aktuální výzvy

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 3

  • Zahájení výzvy: 24. 2. 2020, 0:00
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 24. 2. 2020, 0:00
  • Konec výzvy: 30. 4. 2020, 23:59
  • Finanční alokace: 4 903 355 Kč
  • Oprávnění žadatelé:
    Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy