Aktuální výzvy

Integrovaný operační program

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 13. 6. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 6. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 13. 9. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 12 700 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 4 233 333 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 13. 6. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 6. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 6. 9. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 2 221 034 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 221 034 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
Detail výzvy