Aktuální výzvy

Operační program Zaměstnanost

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (II.)

 • Zahájení výzvy: 17. 9. 2018, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 4:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2018, 12:00
 • Finanční alokace: 799 964 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 799 964 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
Detail výzvy