Aktuální výzvy

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 2

 • Zahájení výzvy: 6. 2. 2019, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 25. 2. 2019, 23:59
 • Konec výzvy: 29. 3. 2019, 0:00
 • Finanční alokace: 12 197 478 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy

Operační program Zaměstnanost

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (III.)

 • Zahájení výzvy: 28. 2. 2019, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 4:00
 • Konec výzvy: 28. 4. 2019, 12:00
 • Finanční alokace: 3 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 500 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
Detail výzvy