Aktuální výzvy

Integrovaný regionální operační program

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 1. 11. 2019, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2019, 13:30
 • Konec výzvy: 1. 12. 2019, 13:30
 • Finanční alokace: 2 755 109,16 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 755 109,16 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • církevní organizace
  • organizační složky státu (dále jen „OSS“)
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu (dále jen „PO OSS“).
Detail výzvy