Aktuální výzvy

Integrovaný operační program

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – VZNIK NOVÝCH A ROZVOJ EXISTUJÍCÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OBLASTI SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 31. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 7 828 410 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 609 470 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
  • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích;
  • nestátní neziskové organizace;
  • církve;
  • církevní organizace.
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 12. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 2 354 572 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 177 286 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji
  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • nestátní neziskové organizace
  • církve
  • organizace
  • organizační složky státu
  • příspěvkové organizace organizačních složek státu
  • školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit
Detail výzvy

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL A INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

 • Zahájení výzvy: 10. 9. 2018, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 10. 9. 2018, 13:30
 • Konec výzvy: 12. 10. 2018, 13:30
 • Finanční alokace: 5 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • osoby sociálně vyloučené
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením
  • osoby se speciálními vzdělávacími potřebami
  • pedagogičtí pracovníci
  • pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
  • žáci (studenti)
Detail výzvy

Operační program Zaměstnanost

Výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy – sociální podnikání – (II.)

 • Zahájení výzvy: 17. 9. 2018, 4:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018, 4:00
 • Konec výzvy: 30. 11. 2018, 12:00
 • Finanční alokace: 799 964 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 799 964 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Nestátní neziskové organizace
  • Obchodní korporace
  • OSVČ
Detail výzvy