Aktuální výzvy

Integrovaný operační program

Program rozvoje venkova

Výzva PRV č. 1

  • Zahájení výzvy: 18. 12. 2017, 1:00
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 1. 2018, 10:00
  • Konec výzvy: 26. 2. 2018, 23:59
  • Finanční alokace: 11 314 902 Kč
  • Oprávnění žadatelé:
    Oprávněný žadatel je pro každou fichi specifikovaný v příloze č. 1 výzvy: Pravidla programu rozvoje venkova pro Operaci 19.2.1
Detail výzvy