Aktuální výzvy

Integrovaný regionální operační program

MAS Frýdlantsko-Beskydy – IROP – BEZPEČNOST DOPRAVY

 • Zahájení výzvy: 17. 1. 2020, 13:30
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 1. 2020, 13:30
 • Konec výzvy: 17. 2. 2020, 13:30
 • Finanční alokace: 3 994 663,14 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 3 994 663,14 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
   
  • kraje,
  • obce,
  • dobrovolné svazky obcí,
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí,
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti)
Detail výzvy

V Beskydech to žije

1. výzva v Beskydech to žije

 • Zahájení výzvy: 6. 1. 2020, 0:00
 • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2019, 0:00
 • Konec výzvy: 28. 2. 2020, 0:00
 • Finanční alokace: 150 000 Kč
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 5 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 10 000 Kč
 • Oprávnění žadatelé:
  • Fyzické osoby - žadatel může a nemusí mít IČ (např. žadatelé z řad mládeže nad 16[1] let).
  • Právnické osoby - pouze spolky, nestátní neziskové organizace, církve a jejich organizace.
    [1] Žadatelem může být osoba starší 16 let, ale žádost o příspěvek a žádost o proplacení musí být podepsaná jeho zákonným zástupcem
Detail výzvy