Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Animace škol a školských zařízení

V rámci projektů šablon nabízí MAS Frýdlantsko – Beskydy zcela zdarma konzultace a poradenství všem školským zařízením v rámci ORP Frýdlant nad Ostravicí.  Naším úkolem je poskytnout zástupcům škol širokou pomoc při zpracování a realizaci těchto projektů. Konkrétně se zaměřujeme na:

  • metodickou pomoc s výběrem vhodných šablon pro Vaši ZŠ/MŠ
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ/MŠ
  • konzultaci při realizaci vašeho projektu, např. zadávání zakázek, povinné publicity
  • metodickou pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů
  • metodickou pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

První průběžná výzva OP VVV na zjednodušené vykazování mateřských a základních škol, takzvané šablony, běží již od června letošního roku a bude ukončena v červnu 2017. Veškeré dokumentace k výzvě naleznete na webových stránkách MŠMT.

Spoustu aktuálních informací naleznete na webových stránkách NS MAS ČR

Aktualizovaná příručka žádosti o podporu:

Uživatelská příručka obsahuje detailní postup vyplnění žádosti o podporu, vč. postupu podání žádosti o přezkum hodnocení, doplnění dat před vydáním právního aktu a zpracování právního aktu samotného. Tato verze uživatelské příručky odpovídá aktuálnímu stavu aplikace IS KP14+

Uzivatelska_prirucka_Zpracovani_zadosti_v_IS_KP14_v1.7_

Kalkulacka_indikatoru_MS_ZS_ZoR Kalkulacka_indikatoru_SS_VOS_ZoR

Kalkulacka_indikatoru_MS_ZS_ZoR