Harmonogram výzev

Aktuální plán výzev na rok 2019:

Předpokládané vyhlášení výzev z IROP naleznete v tomto odkaze:zde

Předpokládané vyhlášení výzvy z PRV naleznete v tomto odkaze: zde

Předpokládané vyhlášení výzvy z OPZ naleznete v tomto odkaze: zde

Harmonogram výzev se může měnit s ohledem na průběh schvalování dokumentace k výzvám jednotlivými ministerstvy.

Archiv plánu výzev:

IROP:

IROP_Harmonogram-vyzev_verze_08_2017

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2018_verze_1

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2018_verze02

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2019

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2019_verze_2

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2019_verze_3

OPZ:

OPZ_2017_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B

OPZ_2018_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_02

OPZ_2018_Harmonogram-vyzev_07_2018

OPZ_2019_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_01

OPZ_2019_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_02

PRV:

12/2017