Harmonogram výzev

Aktuální plán výzev na rok 2020:

Předpokládané vyhlášení výzev z IROP naleznete v tomto odkaze:zde

Předpokládané vyhlášení výzvy z PRV naleznete v tomto odkaze: zde

Předpokládané vyhlášení výzvy z Programu V Beskydech to žije naleznete v tomto odkaze:zde

Vyhlášení výzvy z OPZ se v roce 2020 nepředpokládá.

Harmonogram výzev se může měnit s ohledem na průběh schvalování dokumentace k výzvám jednotlivými ministerstvy.