Plán výzev

Aktuální plán výzev na rok 2018:

Předpokládané vyhlášení výzev z IROP naleznete v tomto odkaze:IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2018

Předpokládané vyhlášení výzvy z OPZ naleznete v tomto odkaze: OPZ_2018_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_02

Předpokládané vyhlášení výzvy z PRV 12/2018

Harmonogram výzev se může měnit s ohledem na průběh schvalování dokumentace k výzvám jednotlivými ministerstvy.

Archiv plánu výzev:

Předpokládané vyhlášení výzev z IROP naleznete v tomto odkaze: IROP_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_verze_08_2017

Předpokládané vyhlášení výzev z OPZ naleznete v tomto odkaze:OPZ_2017_Harmonogram-vyzev_MAS_F-BOPZ_2018_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_verze_08_2017

Předpokládané vyhlášení výzev z PRV: přelom roku 2017/2018

Harmonogram výzev se může měnit s ohledem na průběh schvalování dokumentace k výzvám jednotlivými ministerstvy.