Harmonogram výzev

Aktuální plán výzev na rok 2018:

Předpokládané vyhlášení výzev z IROP naleznete v tomto odkaze:zde

Předpokládané vyhlášení výzvy z OPZ naleznete zde

Předpokládané vyhlášení výzvy z PRV 12/2018

Harmonogram výzev se může měnit s ohledem na průběh schvalování dokumentace k výzvám jednotlivými ministerstvy.

Archiv plánu výzev:

IROP:

IROP_Harmonogram-vyzev_verze_08_2017

IROP_Harmonogram-vyzev_CLLD_2018

OPZ:

OPZ_2017_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B

OPZ_2018_Harmonogram-vyzev_MAS_F-B_02

PRV:

přelom roku 2017/2018